ESIOPETUS

ESIOPETUKSESTA

Luomupäiväkoti Kirsikan esiopetus on osa varhaiskasvatuksemme ehjää pedagogista kokonaisuutta. Esikoulutoimintamme oppimisenalueet, teemat ja erilaiset projektit nivoutuvat vuodenkiertoon, jatkuvuuden tunnetta antavaan viikkorytmiin ja hengittävään päivärytmiin.

Meillä kaikki tuntevat toisensa. Lasten luottamuksellinen suhde aikuisiin muodostuu jo päivähoidossa. Kun lapset ovat jo kavereita keskenään, heidän ei tarvitse etsiä paikkaansa ryhmässä tai jännittää. Lapset voivat keskittyä uuteen odotettuun elämäänsä eskarilaisena.

Pienessä eskariryhmässä lapsilla on rauhaa keskittyä olennaiseen: tutkimaan, ihmettelemään, iloitsemaan ja oppimaan uusia taitoja. Pienessä ryhmässä tulee jokainen nähdyksi ja kuulluksi. Turvallisuudentunne rohkaisee lasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti niin taiteellisesti kuin sanallisestikin. Sadut, tarinat, lorut, runot ja riimittelyt ovat osa arkeamme. Hyvä äidinkielentaito on kuin vankat portaat myöhemmälle lukemisen ja kirjoittamisen oppimiselle. Taitoa puhua ja kuunnella tarvitaan jokaisessa ystävyyssuhteessa. Harjoittelemme myös kuuntelemisen kykyä monin tavoin.
Tutustumme uusiin asioihin ja maailmaan yhdessä. Opettelemme kohtaamaan jokaisen arvokasta erilaisuutta. Opettelemme ystävällisyyttä, kauniita tapoja ja toisesta välittämistä.

Ammattitaitoiset kasvattajamme syventyvät herkkyydellä lapsen koko olemukseen. Ymmärrämme yksittäisen ja ainutkertaisen lapsen todellisuuden ja ohjaamme hänet oppimisen poluille. Esiopetus ja lapsen oppiminen ovat lapsen kehitysvaihetta vastaavaa, kokemuksellista ja mielikuvitusta vahvistavaa. Lapsen omille oivalluksille annetaan tilaa. Ilolla opittu jää mieleen.

Hakeminen

Esiopetukseen haetaan tammikuussa 2022. Perhe toimittaa hakemuksen ESIOPETUKSEEN toimintavuodelle 2022-2023 suoraan Kirsikkaan. Hakemus esiopetukseen (pdf)

Hel.fi esiopetus